Necropastorals > The Trouble with Nostalgia

The Trouble with Nostalgia (The cadaver is its own image)
The Trouble with Nostalgia (The cadaver is its own image)
concrete, wood, plaster, porcelain, topsoil, found fake turf, found shrub
6’ x 6’ x 10’ 6”
2017